Cykeldag i skolan för årskurs 4 - 6

En cykeldag är en bra start eller avslut på ett längre temaarbete om trafik, trafiksäkerhet, hälsa och miljö. På en cykeldag får eleverna både teoretiska kunskaper och praktiskt prova på att cykla. Barns biologiska förutsättningar gör att de inte är trafikmogna för att cykla i intensiva trafikmiljöer förrän vid 11-12 års ålder. De har t ex svårt att bedöma avstånd och hastigheter. Vidvinkelseendet är inte färdigutvecklat förrän vid cirka 12 års ålder, så mycket kan hinna hända under tiden de bara vrider på huvudet. I säkra trafikmiljöer kan de cykla på egen hand i lägre ålder.

Vad kan en cykeldag i skolan innehålla och bidra till?

Så här tycker man efter en cykeldag...

Isabel Lilja, lärare årskurs 4

- Att använda cykeln som transportmedel har många fördelar – för miljön, kroppen och hälsan. Om eleverna går eller cyklar till skolan kommer kroppen i rörelse, vilket gör barnen redo för dagens lärande och utmaningar. Genom den här cykeldagen hoppas vi kunna inspirera elever och föräldrar till ökad cykling. Vi vill att barnen ska få upp ögonen för säkerhet och på så sätt även kännedom om hur de ska agera och förhålla sig till andra i trafiken.

Katarina Bergström, trafikplanerare Umeå kommun

– Umeå Kommun erbjuder med hjälp av NTF, cykelutbildningen ”Umecyklisten” till samtliga skolelever i årskurs fyra för att de ska få testa sina cykelkunskaper både teoretiskt och praktiskt. Vi har sett att Umecyklisten är ett hjälpmedel som ökar elevernas trafikmedvetenhet och kunskap om regler. Det är värdefullt att NTF åtar sig att årligen arrangera Umecyklisten. Eleverna är våra framtida cyklister! Genom att utbilda dem får vi medborgare som är medvetna om vilka regler som gäller, hur de ska agera i trafiken och hur det är gynnsamt för hälsa och miljö.

Christina Tolf
Västerbotten

Tjänsteansvarig
christina.tolf@ntf.se
090-18 44 82

Kontakta oss för mer information