För kommuner och företag

Hastighetsmätningar

  • hastighetsmätningar med laser - riktade mätningar mot selekterade fordon
  • hastighetsmätningar med SR4-6  - där alla som passerar registreras
  • hastighetsmätningar med prolaser 2

Flödesmätningar

  • Vi gör flödesmätningar på cyklister, fotgängare och fordon av alla skilda slag.

Mätningar av skyddsutrustning

  • Vi gör mätningar på bältesanvädning, cykelhjälmsanvädning samt på barnskydd i bil

 

 

För mer information och frågor kontakta:

  • Christina Tolf
  • Västerbotten
  • 090-18 44 82
  • E-post