NTF Nationella projekt:

För närvarande kommer dessa projekt att genomföras i Västerbotten under 2020:

Trafiksäkerhet för seniorer

Kvalitet gång- och cykelvägar

Trafiken i skolan

Nollvision för förtroendevalda

Droger i trafiken

Mätningar – hastighet i tätort

Mätningar – cykel- och mopedhjälm

Mätningar – bilbälte

Utökade mätningar 40-gator

Inventering och dialog med cykelhandlare

SHI-mätningar