Verksamhet på uppdrag av Umeå Kommun

Umecyklisten

Umecyklisten sträcker sig mellan vecka 35–40 2020 samt vecka 17–23 2021 och vänder sig till årskurs fyra i Umeå kommun.

Tanken med Umecyklisten är att öka elevernas trafikkunskap och därigenom få dem att agera säkrare i trafiken.

Genom ett teoripass och en praktisk del (cykelbana) utbildas eleverna i cyklingens risker, krav och möjligheter. Vi erbjuder alla elever i årskurs fyra att testa sina cykelkunskaper både teoretiskt och praktiskt. 

Utbildningen består av ett teoripass och en praktisk del som NTF Västerbotten genomför.

Teorilektionen tar cirka en timma, där cirka 40 minuter är undervisning kring bland annat trafikregler, trafiksäkerhet med mera.

Den praktiska delen består av en cykelteknikbana som kräver en yta av cirka 20x30 meter, gärna asfalt. Teknikbanan tar cirka 45 minuter.

Klasserna som deltagit deltar även i en utlottning om att vinna 5 000 kronor till klasskassan. Fyra klasser vinner 5 000 kronor vardera. 

Genomförandet av Umecyklisten är kostnadsfritt för skolan. Umeå kommun, Gator och parker, bekostar teoridelen och prispengar.

Cykelbanan genomförs av funktionärer från olika föreningar som gör detta utan egen ersättning.

 

Ni skolor som vill deltaga, kontakta oss gärna för anmälan och mer information

 

   

Övrig verksamhet:

Tillståndsmätning Cykelhjälm våren 2020

Tillståndsmätning av Cykelbelysning och reflexer Hösten 2020

Lokala aktiviteter på 7 butiker i Umeå angående Synbarhet och broddar höst/vintern 2020

Vid frågor kontakta:

  • Christina Tolf
  • Västerbotten
  • 070-602 74 38
  • 090-18 44 82
  • E-post