NTF Västerbotten

Andelen kvinnliga grova rattfyllerister ökar!

Denna vecka satsar polisen extra resurser på nykterhetskontroller på våra vägar och andelen kvinnor som åtalas för grovt rattfylleribrott ökar. När det gäller trafiksäkerhet i övrigt är kvinnor säkrare; de använder till exempel bälte oftare och de håller hastigheten oftare än män. Kvinnor kör också oftare utan alkohol i kroppen, men under de senaste åren ökar andelen kvinnor som kör bil med över 1.0 promille alkohol i blodet.

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Statistik visar att cirka en fjärdedel av alla bilförare som omkommer har alkohol i
blodet. Under de senaste fem åren har antalet personer som åtalats för grovt rattfylleri minskat, från drygt 5000
personer år 2008 till drygt 4000 2012. Men det är i första hand männen som står för minskningen, antalet kvinnliga
grova rattfyllerister ligger kvar på samma nivå. (Källa: BRÅ)

‐ Det är sorgligt att kvinnornas utveckling inom detta område inte pekar åt rätt håll. En person som kör med så
mycket alkohol i kroppen har troligen alkoholproblem och borde söka vård. Samtidigt måste vi alla ta ett
ansvar, både för vår egen körning men också genom att anmäla om man befarar att någon i sin närhet kör berusad, säger Monica Green, ordförande NTF.

Under vecka 50 pågår polisens insatsvecka mot alkohol och droger i trafiken. Det innebär att extra många poliser i yttre
tjänst är ute på vägarna och kontrollerar trafikanternas nykterhet. Under året genomförs ett antal europeiska
insatsveckor i trafiken med olika teman och denna vecka handlar det om alkohol och droger. Gränsen för rattfylleri i
Sverige är 0,2 promille alkohol i blodet och gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille.

Kontaktpersoner:
Monica Green: Ordförande NTF, 070‐530 42 10
Frågor rörande resultaten och alkohol i trafik:

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en oberoende och idéburen organisation som
arbetar för allas rätt till en säker trafik. Målet är en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt.

NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på
och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. Dessutom ska NTF medverka till att ge
insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.
Katarina Bokström: Nationell projektledare 070‐584 4975


2013-12-10