- extra hastighetskontroller v.16

Hög hastighet och lösgrus farligt för MC åkare

Våren har varit ovanligt tidig i år, och allt fler motorcyklar syns på våra vägar. I april skjuter antalet döda och svårt skadade i höjden. En genomgång av de senaste fem årens statistik visar att singelolyckorna är något mer vanliga i april än under resten av året och att höga hastigheter i kombination med lösgrus ofta är problemet. I Västerbotten så har den krisiska tiden varit högsommaren men även här pga. den tidiga våren så kan detta förändras.

I veckan som kommer pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastighet.

- Hur allvarlig konsekvensen av en olycka blir handlar till stor del om fordonens hastighet. Att hålla skyltad hastighet ökar också möjligheten för andra trafikanter att upptäcka en mc-förare i god tid. Vi gör vad vi kan för att minska hastighetsöverträdelserna på våra vägar och satsar extra under nästa vecka, säger Bengt Svensson, kommissarie Rikspolisstyrelsen.

Under 2009-2013 dog och skadades svårt drygt 1 500 motorcyklister. Andelen singelolyckor var cirka 57 procent. Flertalet olyckor sker under april-september. I Västerbotten så var resultatet 33 motorcyklister där cirka 70 procent var singelolyckor.

En genomläsning av olycksbeskrivningarna för april 2009-2013 i Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA visar att höga hastigheter i kombination med lösgrus påfallande ofta verkar vara problemet. Andelen singelolyckor var under månaden 63 procent, alltså något högre.

- För motorcyklister, som är så oskyddade, är det förstås extra viktigt att hålla hastigheten. Samtidigt uppmanar jag väghållaren att så fort som möjligt samla upp allt grus, säger Monica Green, ordförande för NTF.

- Positivt är att motorcyklister månar mest om sina fordon. Det visar Bilprovningens senast sammanställda besiktningsstatistik. Ett säkert fordon som körs av en säker förare på en säker väg ger störst förutsättningar för en säker resa, avslutar Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen.

Kontaktpersoner.
Monica Green, ordförande NTF, tfn 070-530 42 10
Bengt Svensson, kommissarie, Rikspolisstyrelsen, tfn 0730-37 45 00
Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, tfn 070-687 03 66


2014-04-11