Verksamhet på uppdrag av Umeå Kommun

 

”Umecyklisten”

 

Umecyklisten sträcker sig mellan vecka 35–40 2018 samt vecka 17–23 2019 och vänder sig till årskurs fyra i Umeå kommun.

Tanken med Umecyklisten är att öka elevernas trafikkunskap och därigenom få dem att agera säkrare i trafiken.

Genom ett teoripass och en praktisk del (cykelbana) utbildas eleverna i cyklingens risker, krav och möjligheter. Vi erbjuder alla elever i årskurs fyra att testa sina cykelkunskaper både teoretiskt och praktiskt. 

Utbildningen består av ett teoripass och en praktisk del som NTF Västerbotten genomför.

Teorilektionen tar cirka en timma, där cirka 40 minuter är undervisning kring bland annat trafikregler, trafiksäkerhet med mera.

Den praktiska delen består av en cykelteknikbana som kräver en yta av cirka 20x30 meter, gärna asfalt. Teknikbanan tar cirka 45 minuter.

Klasserna som deltagit deltar även i en utlottning om att vinna 5 000 kronor till klasskassan. Fyra klasser vinner 5 000 kronor vardera. 

Genomförandet av Umecyklisten är kostnadsfritt för skolan. Umeå kommun, Gator och parker, bekostar teoridelen och prispengar.

Cykelbanan genomförs av funktionärer från olika föreningar som gör detta utan egen ersättning.

 

Ni skolor som vill deltaga, kontakta oss för anmälan och mer information

   

 

Övrig verksamhet:

Tillståndsmätning Cykelhjälm våren 2019

Tillståndsmätning av Cykelbelysning och reflexer Hösten 2019

Lokala aktiviteter på 7 butiker i Umeå angående Synbarhet och broddar höst/vintern 2019

Vid frågor kontakta:

  • Kristina Bändström Tolf
  • Västerbotten
  • 070-602 74 38
  • 090-18 44 82
  • E-post