Uppdrag av Landstinget i Västerbotten

Syfte:

Att genom opinionsbildning, information och samverkan bidra till en fortsatt ökning av användning av skyddssystem för att öka säkerheten för barn som transporteras i bil.

Öka kunskaperna genom utbildning och information till personalgrupper och föräldrar om barns utsatthet i trafiken.

Öka kunskapen hos ”nya svenskar” genom utbildning/informationsinsatser vid länets SFI klasser

Trafiksäkerhetsmål:

Att påverka föräldrar att ta ett ökat ansvar för användning av rätt skyddsanordning vid transport av barn i bil.

Ge ökade kunskaper till personal- och föräldragrupper om barns trafiksituation ur ett hälsoperspektiv.

Uthyrning av säkerhetssystem för barn 0 – 9 månader i samtliga sjukvårdsdistrikt.

Avsikter:

Information till föräldrar om trafiksäkerhet för barn, via MVC och BVC.

Information till föräldragrupper inom förskolor & öppna förskolor om trafiksäkerhet för barn.

Information till Seniorer i länet angående trafiksäkerhet för Seniorer