Styrelse

Christer Paulsson
Förbundsordförande
Telefon: 070-551 76 11

Ewa Renkonen
VC Förbundsordförande
Telefon: 070-388 92 78

Elin Holmberg
Ordinarie ledamot
Telefon: 0930-212 86

Bertil Eckeryd
Ordinarie ledamot
Telefon: 070-209 04 00

Tomas Rönnblom
Ordinarie ledamot
Telefon: 0730-625 935

Ulf-Peter Nilsson
Ordinarie ledamot
Telefon: 070-608 45 30

Torsten Lindberg
Ordinarie ledamot
Telefon: 070-655 87 50

Sven-Olov Lindqvist
Ersättare
Telefon: 070-305 98 66

Susanna Oscarsson
Ersättare
Telefon: 070-603 52 92

Gunnegerd Holmlund
Ersättare
Telefon: 070-674 95 98

Håkan Johansson
Valberedningen, Sammankallande
Telefon: 076-139 13 55

Ulf Nilsson
Valberedningen
Telefon: 070-246 41 17

Stellan Holmström
Valberedningen
Telefon: 070-522 50 99