Extra kontroller nästa vecka

70 personer dödas årligen av alkohol och droger i trafiken.

Nästan all trafik (99,78%) görs av en nykter förare, ändå visar statistik från Trafikverket att fler än en fjärdedel av alla omkomna i trafiken dog i en alkohol- eller drogrelaterad olycka.Den 1-7 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet, Polisen gör då extra många alkoholutandningsprov.
Antal respektive andel omkomna i en alkohol- och/eller -drogrelaterad trafikolycka.

Polisen arbetar aktivt för att hitta och stoppa så många påverkade förare som möjligt, men förutsättningarna är väldigt olika. Polisen kan be vem som helst att göra ett alkoholutandningsprov, men för att testa någon för droger krävs misstanke.

- Om vi fick möjlighet att testa droger vid vägkanten skulle förutsättningarna för en drogfri trafik öka. Allt fler poliser är dock duktiga på att se tecken på drogpåverkan och kan därmed ta in förare för test, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt.

Den åldersgrupp som idag är mest överrepresenterad i dessa olyckor är unga vuxna, 25-34 år, där 40 procent av de som omkommit i trafiken gjort det i en alkohol- eller drogrelaterad olycka.

- Vi måste lösa såväl lagstiftning som metoder för att kontrollera droger i trafiken, men också arbeta för att polisen gör fler blås, arbeta för fler alkolås och alkobommar och mer informationsinsatser till både unga och vuxna, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

Kontaktperson:
Marie Nordén, generalsekreterare NTF - 070 221 59 65
Mats Östman, poliskommissarie, Polismyndigheten- 010-567 72 58
Peter Lundvik, informatör, Polismyndigheten- 0703-71 75 85


2015-05-29