Om oss

Västerbotten

NTF i Västerbotten är en länsavdelning inom NTF. Verksamheten leds från NTF centralt men länet har egen personal placerad i Västerbotten.

Vi har två anställda, Christina Tolf, Verksamhetsledare och Staffan Viklund, Projektledare och bägge är stationerade i Umeå.

 

NTF i Västerbotten arbetar på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

NTF i Västerbottens mål är att skapa opinion för en trafikmiljö där ingen accepterar att någon skadas allvarligt eller dödas i trafiken.