NTF Västerbotten

Alkoholrelaterade dödsolyckor i trafiken ökar sommartid

Under sommarmånaderna sker en ökning av antalet rattfylleribrott. Det är också fler alkoholpåverkade förare som dör i trafikolyckor per månad under maj till augusti jämfört med årets kallare perioder. Polisen gör därför extra många alkoholkontroller i trafiken mellan den 3-9 juni.

Under åren 2005 - 2012 omkom 28 alkoholpåverkade förare i trafikolyckor i Västerbotten. Av dessa var 27 män. I Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor för åren 2005 – 2012 i Västerbotten redovisas att de omkomna förarna hade minst 0,2 promille alkohol i blodet. 41 procent av de omkomna var i åldern 16 – 35 år.

Under sommarmånaderna ökar alkoholkonsumtionen och då ökar också olyckorna. Bilden är identisk när man studerar utfallet av grovt rattfylleri i dödsolyckorna. 11 av de 28 omkomna alkoholpåverkade förarna hade över 1,0 promille alkohol i blodet. Av dessa var 10 män och 1 kvinnor i Västerbotten under den tidsperioden.

Under insatsen i vecka 23 i Västerbotten 2012, gjorde polisen 1 735st alkoholutandningsprover och det rapporterades in 10 rattfyllerister och 9 drograttfyllerister.
Polisen i Västerbotten har en känsla av att antalet rattfyllerister har minskat och hoppas på att möta ännu färre i år

Ett av sommartrafikens problem är att alkohol och drogrelaterade trafikolyckorna ökar. Därför genomför nu polisen en insatsvecka mot alkohol och droger i trafiken. Kontroller kommer att ske på många platser i Västerbotten och det kommer båda att vara slumpmässiga kontroller enligt metoden Invit (insats mot vaneförbrytare i trafiken)

– Vi vill helt enkelt att många får en härlig sommar med många sköna och festliga upplevelser, utan att behöva uppleva att någon i närheten sätter sig bakom ratten när de har druckit, säger Kristina Brändström Tolf, Chefskonsulent NTF Västerbotten.

Alkohol påverkar omdömet. Personer som i nyktert tillstånd aldrig skulle kunna tänka sig att sätta sig påverkad bakom ratten kan göra en annan bedömning efter ett besök på krogen, speciellt om det saknas goda kommunikationsmöjligheter. Vi tror att det går att påverka den här typen av felbeslut med hjälp av information, därför sprider NTF budskapet KÖR NYKTER!

Planera så att ni har skjuts hem. Ordna med en "Designated driver". Sov över eller se till att ni hinner med bussen! Ha koll på vad era ungdomar gör och sköt om er i sommar trafiken. Tänk på att ett trevligt bemötande i trafiken ger bättre trafikanter!


För ytterligare information:
Kristina Brändström Tolf, Chefskonsulent NTF Västerbotten, 090-18 44 82 eller 070-602 74 38.
Anders Lind, Trafikpolischef i Västerbotten, 010-568 31 50 eller 070-689 03 75


2013-06-03