NTF Västerbotten

Fler hastighetskontroller nästa vecka

För att en väg ska vara anpassad till höga farter ska bland annat sidoområdena vara säkra så att bergväggar, träd och stolpar inte kan ge dödliga skador vid en avåkning och vägen ska vara separerad så att det inte går att frontalkollidera. Först när vägen är säker kan hastigheterna vara höga.

Polisen ska låta den lokala problembilden styra, det ska bli ännu tydligare i den nya polisorganisationen. Det betyder t ex att polisen nästa vecka kontrollerar hastigheten där man vet att det finns problem, både med höga hastigheter och många olyckor.

-Polisen lokalt vet var det går fort. Målet är färre döda och svårt skadade och då måste hastigheten ner, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt.
-I Västerbotten ligger främst problemet efter E4 och inlandsvägarna, säger Anders Lind, Kommissarie, Trafikgrupp 2, Trafiksektion region Nord

Vi människor har ofta svårt att bedöma riskerna med höga hastigheter, men våldet mot kroppen är lika stort när man krockar i 90 km/tim som om man trillar från 10:e våningen på ett hus.

Även stoppsträckan ökar; vid de bästa förutsättningarna från t ex 41 m i 70 km/tim till 59 m i 90 km/tim.

- Om alla lättade lite på gasen, och några lättade ganska mycket, skulle vi minska antalet olyckor och rädda liv, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera hastigheten. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Kontaktperson:
Marie Nordén, generalsekreterare NTF - 070 221 59 65
Mats Östman, poliskommissarie, Polismyndigheten- 010-567 72 58
Peter Lundvik, informatör, Polismyndigheten- 0703-71 75 85
Anders Lind, Kommissarie, Trafiksektion region Nord - 010-568 31 50 070-689 03 75

LITENBILD:/vasterbotten/bilder/Hastighet huset.gif,


2015-04-10