Nya däckrazzior runt om i Sverige

Fler kör på vinterdäck på sommaren

Statistik från däckrazzior visar att andelen bilar med dubbfria vinterdäck på sommaren ökar.
– Dubbfria vinterdäck har 15–20 procent längre bromssträcka på sommarvägar jämfört med motsvarande sommardäck. Våra studier visar också att med vinterdäck på sommaren ökar risken för skador vid olika typer av trafikolyckor, exempelvis vid påkörning bakifrån, fron-talkrock och påkörning av fotgängare, säger Mattias Hjort, forskningsledare på VTI.:SLUTSLUTFET

Vid förra årets däckrazzior var andelen bilar med vinterdäck 5,0 procent, vilket är den högsta andelen sedan mätningar vid däckrazziorna startade. Året före var andelen 3,6 pro-cent. Det är vanligare med vinterdäck på äldre bilar och hela 7,4 procent av bilarna som var tio år eller äldre hade vinterdäck på sommaren, också här syns en ökande trend.

– Många som kör med vinterdäck på sommaren tror kanske att deras dubbfria vinterdäck fungerar att köra på året runt, men det stämmer inte alls. Varken gummiblandning eller mönster är anpassade för varma sommarvägar, säger Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd.:SLUTSLUTFET

Färre kör med slitna däck eller med olagligt mönsterdjup

Andelen bilar med minst ett däck med olagligt mönsterdjup (<1,6 mm) eller med minst ett slitet däck (3 mm eller mindre mönsterdjup) har minskat tyd-ligt sedan däckrazziorna började genomföras för tio år sedan.

28,2 procent av de undersökta bilarna 2014 hade minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup, vilket är den lägst uppmätta andelen sedan 2008. De uppmätta värdena, om de är representativa för hela Sverige, innebär att cirka 1,3 miljoner bilar på Sveriges vägar har minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup.

Andelen som körde på minst ett däck med olagligt mönsterdjup (<1,6 mm mönsterdjup) var 2,3 procent, vilket är den lägsta uppmätta andelen vid däckrazziorna hittills. När däckrazziorna började genomföras över hela Sverige 2005 var andelen bilar med olagligt mönsterdjup 6,5 procent.

Dålig koll på lufttrycket

Med för lågt lufttryck ökar bränsleförbrukningen och däcken slits fortare.
– Resultat från tidigare däckrazzior visar att bilister i Sverige har dålig koll på lufttrycket i däcken, ungefär sju av tio tillfrågade bilister har inte kollat lufttrycket i däcken den senaste månaden eller vet inte när det gjordes senast, säger Anders Hallberg, Energimyndigheten.

Felaktigt lufttryck i däcken kan även göra så att bilen blir svår att kontrollera i en kritisk situation. Var femtonde bil hade vid 2014 års däckrazzior så lågt lufttryck i minst ett däck att det kan jämföras med punktering och cirka 15 procent hade 0,5 bar eller mer i skillnad i däcktryck på samma axel.

Dags för nya däckrazzior

Däck med bra grepp kan bidra till att en olycka helt kan undvikas eller minska konsekvenserna vid ett olyckstillfälle, genom att ge föraren bra möjligheter att väja och bromsa. Enligt finsk statistik kan däckens egenskaper vara bidragande orsak vid var sjunde dödsolycka i trafiken. Rätt pumpade däck sparar också miljö och pengar. Sedan drygt tio år genomförs därför i bred samverkan däckrazzior i skarven mellan sommaren och hösten, för att påminna bilister om att hålla koll på sina däck. Nu är det dags igen.

Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Vid däckrazziorna ges även information om energimärkning. Sedan ett par år tillbaka finns en EU-gemensam etikett, liknande den som finns på exempelvis nya kylskåp, som ska hjälpa bilisterna att välja lättrullande däck och även däck som minskar bullret från trafiken.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, Polisen, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck. Däckrazzior genomförs 2015 i följande län: Västerbotten, Värmland, Örebro, Södermanland, Gotland, Västra Götaland, Kronoberg och Blekinge.


För mer information, kontakta:

Anna Rönnle, NTF
anna.ronnle@ntf.se, 070-687 55 61

Mattias Hjort, VTI
mattias.hjort@vti.se, 013-20 42 91

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se, 070-687 03 66

Anders Hallberg, Energimyndigheten,
anders.hallberg@energimyndigheten.se, 016-544 21 13

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd
pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47

Bilagor

Bilaga 1: Information om mönsterdjup
Bilaga 2: Information om lufttryck i däck
Bilaga 3: Information om energimärkning av däck
Bilaga 4: Resultat däckundersökning 2014

Bilder finns på Däckrazzia.se under länken Pressrum.


2015-08-31Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.