Pressmeddelande

Ökad cykelhjälmsanvändning gäller inte i Västerbotten

Användningen av cykelhjälm ökar och för första gången sedan NTF började genomföra mätningar av cykelhjälmsanvändningen i hela landet, använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Västerbotten är det endast 2 av 5 som använder cykelhjälm. Efter höstens mätningar så ligger användningen bland barn respektive vuxna på 40 procent, vilket är en minskning jämför med förra året då användningen låg på 42 procent.

NTF:s cykel -och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för åttonde
året i rad i samtliga kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. Hjälmanvändningen i Västerbotten bland vuxna och barn ligger nu på 40 procent för cyklister respektive 100 procent för mopedister.  I länet har vi genomfört 7 951 observationer fördelat på 15 kommuner. Högst var användningen i Bjurholms kommun, 88 procent användning och lägst användning mättes upp i Umeå kommun, 34 procent användning.

Det vi kan se när det gäller cykelhjälmsanvändningen bland vuxna i Västerbotten, så ligger den kvar på samma nivå som 2019 men tyvärr så har den sänkts bland barnen i länet. Under 2019 var användningen 75 procent men i dag ligger den på 68 procent. När vi nu är mitt inne i en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Vi får ofta frågor från oroliga föräldrar kring när barn är mogna att ta sig till och från skolan på egen hand. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger NTF Distrikt Västerbotten Verksamhetschef Christina Tolf.

Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i till exempel Östergötland, Kronoberg och Uppsala län inte ens kommer upp i 35 procents användning.

I Västerbottenkan ser vi skillnader i cykelhjälmsanvändningen mellan större tätorter och mindre samhällen där de mindre samhällena är något bättre.

Sannolikt bidrar mängden bilar, utsattheten som oskyddad cyklist i tät trafik och den upplevda risken i allmänhet till den höga cykelhjälmsanvändningen i Stockholm och Göteborg. Men det är inte farligare att cykla omkull i en storstad jämfört med någon annanstans i landet. Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan i den gruppen är singelolyckan. Man cyklar omkull helt själv på grund av dåligt vägunderhåll, ouppmärksamhet eller för hög fart. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett var du bor, säger NTF:s Generalsekreterare Marie Nordén.

 

Ökad cykelhjälmsanvändning gäller inte i Västerbotten

2020-10-14