Umecyklisten VT 2019

På uppdrag av Umeå kommun, Gator och Parker, så har NTF genomfört sin femtonde termin av Umecyklisten för åk 4.
Under våren 2019 har aktiviteten genomförts på 19 skolor, totalt 28 klasser och vi har mött ca 541 elever.

Genomförande av Umecyklisten:

NTF genomför en teoretisk timmes lektion om trafiksäkerhet i klassrummet. Där diskuterar vi bl.a. samspelet i trafiken, viktiga trafikskyltar, hjälmanvändning, mm. Avslutningsvis sker ett skriftligt prov på det vi gått igenom under lektionen.

I samband med cykelteknikbana går funktionärerna igenom elevernas cyklar och hjälmar och gör en ”säkercykelbesiktning”.
På själva teknikbanan är tanken att eleverna ska cykla banan flera gånger och att det även ska vara flera elever inne i banan
för att de ska träna på uppmärksamhet och olika säkerhetsmoment.

Efter genomförd aktivitet får eleverna ta med sig det prov som de genomfört och säker cykelkontrollen hem till sina
vårdnadshavare, för att uppmärksamma dem på möjliga säkerhetsåtgärder som bör åtgärdas. Alla elever som deltagit får ett diplom.

Utlottning av 5 000kr:
Bland de skolor som deltar i aktiviteten lottar Umeå kommun Gator och Parker ut
5 000kr vardera till två klassers klasskassa/termin.

Vårterminen 2019 vann följande klasser:
Östtegsskolan 4a
Sörforsskolan 4a


2019-06-11