Unga män sämst på att använda bälte......

Bältesanvändningen är hög i Sverige, men skillnaderna är stora mellan könen och varierar beroende på ålder och mognad. Kvinnorna är i alla ålderskategorier och geografiska områden bättre på att använda bälte.

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt NTFs senaste undersökning i tätort, använder 93 % av personbilsförarna bälte, men skillnaderna är stora mellan könen – kvinnliga förare 97% och manliga 92%. Underlag för officiell statistik tas fram av VTI som mäter bältesanvändningen vid utfart från tätort, där användningen generellt blir lite högre. Unga män 18-25 år är sämst - cirka 81 procent använder bälte. De äldre männen är lite bättre, med en användning runt 90 procent. Kvinnor har i storleksordningen 5-10 procentenheter högre bältesanvändning än män i alla ålderskategorier.

I Västerbotten ligger den totala andelen på 92 % av personbilsförarna och mellan könen – kvinnliga förare 95 % och manliga 88 % efter 2014 års mätningar.

Trafikpolisen i Västerbotten ser även ett ökande problem med att barn är obältade i bilen på väg till och från skolor och förskolor. De kommer att lägga lite extra tyngd på det, samt på de orter där bältesanvändningen är låg enligt NTF:s mätningar, säger Anders Lind, kommissarie/TF Gruppchef Trafiksektion 1 region Nord.:SLUTSLUTFET

Trafikverket bedömer att nya bilar med bältespåminnare på sikt kommer lösa problemet. Men nya bilar köps sällan av unga personer, de som använder bälte sämst. Här behövs ytterligare insatser!

- Informationsinsatser om vikten av att använda bälte behövs fortfarande. Unga personer är kloka, men de måste ändå upplysas och påminnas om hur illa det kan gå om man glömmer bältet, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.:SLUTSLUTFET

Andelen omkomna förare utan bälte har minskat sedan 2012, men är fortfarande så hög som 34 procent. De få procenten utan bälte blir alltså väldigt överrepresenterade bland dödsolyckorna, en tydlig signal om hur farligt det är att strunta i bältet om man är med om en olycka.

- Vikten av att använda bälte borde räcka, det kan ju handla om skillnaden mellan liv och död. Men så länge det finns personer som inte riktigt förstått det, fortsätter vi att lagföra förare och passagerare utan bälte, säger Mats Östman, poliskommissarie chef trafiksektionen, Region Mitt.:SLUTSLUTFET

Under hela nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

Kontaktperson:
Marie Nordén, generalsekreterare NTF: 070 221 59 65
Mats Östman, poliskommissarie, Polismyndigheten: 010-567 72 58
Peter Lundvik, informatör, Polismyndigheten: 070-371 75 85
Anders Lind, Kommissarie/TF Gruppchef Trafiksektion 1 region Nord: 010-568 31 50, 070-689 03 75


2015-09-04Jag godkänner härmed att NTF får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta formulär i enlighet med vår Integritetspolicy. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.