Västerbotten

Om oss

NTF Västerbotten är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och säker trafik.

NTF Västerbotten arbetar på demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

NTF Västerbottens mål är att skapa opinion för en trafikmiljö där ingen accepterar att någon skadas allvarligt eller dödas i trafiken.